Dự báo thời tiết Huyện Tiền Hải - Thái Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
7.3 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
7.19 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
7.23 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:10 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiền Hải

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.43 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiền Hải