Dự báo thời tiết Huyện Tiền Hải - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiền Hải

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.33 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiền Hải