Dự báo thời tiết Huyện Tiền Hải - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:35 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiền Hải

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:42

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiền Hải