Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.4%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  2.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hưng

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:48

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hưng