Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
7.36 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:35 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:32 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:31 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:30 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hưng

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.748 km

wind

Gió

3.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hưng