Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hưng

bầu trời quang đãng

14°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

14°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

50%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.45 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hưng