Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hưng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:47

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.17 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hưng