Dự báo thời tiết Thái Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Thái Bình 15 ngày tới

Thời tiết Thái Bình

bầu trời quang đãng

19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

31%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

7.95

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thái Bình