Dự báo thời tiết Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
0.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hòa Thành

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

2.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hòa Thành