Dự báo thời tiết Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hòa Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hòa Thành

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hòa Thành