Dự báo thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Dầu

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

62%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.33 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

12°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Dầu