Dự báo thời tiết Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

38°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Dầu - Tây Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Dầu

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.48 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Dầu