Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Lượng mưa
  9.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  25.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  7.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  1.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Dương Minh Châu

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dương Minh Châu