Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Dương Minh Châu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:06

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.44 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dương Minh Châu