Dự báo thời tiết Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Dương Minh Châu

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

39°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.52 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dương Minh Châu