Tại sao chúng ta không ném rác vào Mặt trời?

Đưa rác vào vũ trụ để xử lý là một lựa chọn không tồi, đặc biệt trong tình trạng dân số ngày một tăng cao. Tuy nhiên, với công nghệ hiện tại việc này là bất khả thi.