Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:15 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:15 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:23 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:24 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Sơn La

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

Thấp/Cao

20°

/

35°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Sơn La