Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  12.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:44
T5 08/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  21.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:45
T6 09/06
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  55.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 3 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Sơn La

mưa vừa

33°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

6.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Sơn La