Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Sơn La

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Sơn La