Thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

61%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

72%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sốp Cộp - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sốp Cộp

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sốp Cộp