Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/6°

temperature
Sáng/tối

3°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

21°/10°

temperature
Sáng/tối

4°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

7°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sốp Cộp - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sốp Cộp - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sốp Cộp

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:42/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1024 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:42 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sốp Cộp