Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.87

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

51%

CN 21/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

76%

T2 22/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

1.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Nhai