Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

83%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

75%

T3 30/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Nhai