Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.4%
 • Lượng mưa
  12.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/17:58
T3 26/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.6%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/17:57
T4 27/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/17:56
T5 28/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/17:55
T6 29/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quỳnh Nhai

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/17:58

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

7.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quỳnh Nhai