Thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

70%

CN 03/03
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.74

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

63%

T2 04/03
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mộc Châu

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộc Châu