Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.2%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.8%
 • Lượng mưa
  2.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.6%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  4.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộc Châu

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộc Châu