Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

36°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

15%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:23 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:24 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:25 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:26 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:26 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:27 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:27 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:27 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:28 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:28 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:29 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộc Châu

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:18

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộc Châu