Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộc Châu

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộc Châu