Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộc Châu - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộc Châu

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

50%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.75 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

10°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộc Châu