Sớm đầu tư xây dựng cầu ở nơi học sinh chui túi nylon đến trường

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chủ động, phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cân đối để bố trí nguồn vốn sớm đầu tư xây dựng cầu dân sinh Huổi Hạ, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh trong khu vực.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn