Dự báo thời tiết Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
6.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Vĩnh Châu

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

59%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.02 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0.36

Bình minh / Hoàng hôn

6:17 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Vĩnh Châu