Dự báo thời tiết Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.9%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.1%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/30.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  5.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  0.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ngã Năm

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ngã Năm