Thời tiết Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

75%

T6 31/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

73%

T7 01/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Sóc Trăng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sóc Trăng