Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  10.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:47
T2 02/10
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  52.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  17.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  9.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạnh Trị

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Trị