Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

mây đen u ám

30.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Thấp/Cao

27.5°

/

35.5°

Độ ẩm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Độ ẩm

72%

Tầm nhìn tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Gió

2.53 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Điểm ngưng

24.5°

Tia UV tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
33.2° / 39.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
29.3° / 35.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
28.6° / 33.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
34° / 38.2°

Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng theo giờ

9:00 pm

30.9° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.6° / 35.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.6° / 35.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

12:00 am

29.3° / 34.7°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

1:00 am

29.8° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 am

29.3° / 34.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 am

29.2° / 34.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 33.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 am

28.9° / 33.4°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 34.4°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 am

30.8° / 35.2°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

8:00 am

31.7° / 37°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

9:00 am

33.9° / 38.4°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

10:00 am

34.1° / 40°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

11:00 am

35.2° / 41.1°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.3° / 42.3°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.2° / 40.9°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 38.2°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.3° / 38.9°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.3° / 37.5°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

5:00 pm

32° / 37.7°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.8° / 34.8°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

8:00 pm

30° / 34.9°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.9° / 34.5°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.1° / 34.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.6° / 34.9°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.4° / 33.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.4° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 33.5°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 33.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 32.6°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

28.9° / 32.4°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 32.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 34.7°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 am

31.8° / 36.1°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

9:00 am

32.7° / 38.2°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

10:00 am

33.2° / 39.6°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

11:00 am

35.6° / 40.4°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

12:00 pm

36.5° / 41.4°

weather

dewpoint 47 %

mây cụm

1:00 pm

36.1° / 41.5°

weather

dewpoint 46 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35.8° / 40.5°

weather

dewpoint 49 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33° / 40°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.8° / 38.3°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33° / 38.3°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.4° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.3° / 36.2°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31° / 35.7°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

962.2

NH3

12.49

NO

2.11

NO2

16.54

O3

2.83

PM10

37.56

PM2.5

26.71

SO2

3.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Trị