Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

mây đen u ám

32.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Thấp/Cao

23.1°

/

34.1°

Độ ẩm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Độ ẩm

45.8%

Tầm nhìn tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Gió

5.04 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
Điểm ngưng

19.5°

Tia UV tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
UV

2.39

Nhiệt độ Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
33.7° / 35.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
24° / 26.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
24.1° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
31.7° / 33.5°

Thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng theo giờ

3:00 pm

32.3° / 34.7°

weather

dewpoint 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.6° / 34.1°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.5° / 33.7°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 33.8°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 31.8°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 29.6°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

12:00 am

25.7° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

24.1° / 25.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 24.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 24.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 30.1°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

30.8° / 32.1°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

10:00 am

31.1° / 33.8°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

11:00 am

33.9° / 34.1°

weather

dewpoint 42 %

mây cụm

12:00 pm

34.8° / 35.1°

weather

dewpoint 39 %

mây cụm

1:00 pm

34.2° / 35.2°

weather

dewpoint 37 %

mây cụm

2:00 pm

34.2° / 35.1°

weather

dewpoint 37 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.7° / 34.1°

weather

dewpoint 38 %

mây cụm

4:00 pm

33.9° / 33.9°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

5:00 pm

31.2° / 32.6°

weather

dewpoint 46 %

mây rải rác

6:00 pm

28.6° / 30.9°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

7:00 pm

28° / 29.3°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

8:00 pm

26.9° / 26.9°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

9:00 pm

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

10:00 pm

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

11:00 pm

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

12:00 am

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

1:00 am

26° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

2:00 am

24° / 25.4°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25.7°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

25° / 25.1°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

24° / 25.7°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

26.6° / 27.6°

weather

dewpoint 76 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

28° / 30.1°

weather

dewpoint 65 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

30.4° / 32.9°

weather

dewpoint 54 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

32.2° / 33.6°

weather

dewpoint 44 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

33.4° / 34.6°

weather

dewpoint 38 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

34.3° / 34.8°

weather

dewpoint 34 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

34.9° / 34°

weather

dewpoint 32 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

34° / 34.6°

weather

dewpoint 32 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

wind
Gió
5.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:06 pm

wind
Gió
5.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

wind
Gió
5.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

wind
Gió
6.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

wind
Gió
6.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

wind
Gió
6.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

311.32

NH3

5.77

NO

0.44

NO2

1.52

O3

81.01

PM10

12.86

PM2.5

10.73

SO2

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Trị