Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
6.55 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Xuyên

bầu trời quang đãng

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.05 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

12.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Xuyên