Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:52 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:50 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
7.09 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
6.33 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
7.01 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
8.72 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
9.45 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
9.24 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
6.63 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
6.7 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Tú

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.55 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Tú