Thời tiết Huyện Long Phú - Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.179 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

87%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

83%

T6 09/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Phú - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Long Phú

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.179 km

Gió

5.23 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Phú