Dự báo thời tiết Huyện Long Phú - Sóc Trăng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
5.57 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:36 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:35 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:34 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:34 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:34 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:33 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:33 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Phú - Sóc Trăng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Long Phú - Sóc Trăng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Phú

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Phú