Dự báo thời tiết Huyện Long Phú - Sóc Trăng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
6.91 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
7.15 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
7.06 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:44 pm

Gió
7.12 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Phú - Sóc Trăng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Long Phú - Sóc Trăng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Long Phú

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Long Phú