Thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

75%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.77

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

79%

CN 02/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kế Sách

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kế Sách