Dự báo thời tiết Huyện Kế Sách - Sóc Trăng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
6.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
6.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kế Sách - Sóc Trăng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kế Sách

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

57%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.05 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:17 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kế Sách