Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:06
T5 23/03
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:06
T6 24/03
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:06
T7 25/03
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:06
CN 26/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:06

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành