Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  21.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  23.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:46
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  10.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  5.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.4%
 • Lượng mưa
  4.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:46

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành