Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:06 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.13 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành