Dự báo thời tiết Sóc Trăng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
7.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Trăng 15 ngày tới

Lượng mưa Sóc Trăng 15 ngày tới

Thời tiết Sóc Trăng

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.47 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sóc Trăng