Rét đậm, rét hại kéo dài, ngành chăn nuôi điện khẩn bảo vệ đàn gia súc

Để bảo vệ đàn gia súc trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có công điện khẩn gửi các tỉnh về việc chống đói, rét cho trâu, bò.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn