Dự báo thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:40
T3 03/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  7.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:40
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  10.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:39
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  7.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:38
T6 06/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  21.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Lăng

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:40

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Lăng