Dự báo thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Lăng

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Lăng