Dự báo thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:47 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:47 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:48 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:48 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:49 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:49 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:51 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Lăng

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°

Bình minh/Hoàng hôn

06:23/17:46

Thấp/Cao

13°

/

20°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:23 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Lăng