Dự báo thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:26 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:27 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Lăng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:24

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.73 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Lăng