Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.8%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:40
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.5%
 • Lượng mưa
  10.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:40
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  9.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:39
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  6.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:38
T6 06/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gio Linh

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:40

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gio Linh