Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
37°

mây thưa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:03
T7 25/03
mưa nhẹ
39°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/40.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.9%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:03
CN 26/03
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  6.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T2 27/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  3.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T3 28/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.9%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gio Linh

bầu trời quang đãng

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.44 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

4.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gio Linh