Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Gio Linh

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gio Linh