Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gio Linh

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:41

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gio Linh