Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:51 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:52 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:53 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gio Linh

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/17:50

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gio Linh