Thời tiết Đông Hà - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

79%

T7 10/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

74%

CN 11/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.87 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.77 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hà - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Đông Hà

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đông Hà